Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nie znalazłeś odpowiedzi? Wyślij pytanie na faq@wfi.pl.

Na czym polega konwersja jednostek FI?

W jaki sposób pobierana jest opłata za zarządzanie?

Czy jest określona jakaś minimalna kwota zlecenia?

Czym ryzykuję inwestujac w fundusze?

Jak wybrać odpowiedni dla mnie fundusz?

Co to jest fundusz inwestcyjny?

Czy zyski z inwestycji w fundusze są opodatkowane?

Jak długo można inwestować w fundusze?

Co to są aktywa Funduszu i z czego się składają?

Gdzie znajdują się powierzone przeze mnie pieniądze?

Jak szybko mogę wycofać swoje pieniadze z funduszy?

Czym w praktyce różni się fundusz od lokaty bankowej?

Czy pieniądze w funduszu inwestycyjnym są bezpieczne?

Co oznacza metoda "FIFO" ?

Jak liczy się podatek od zysków z funduszy?


Na czym polega konwersja jednostek FI?

Konwersja jednostek to połączenie 2 zleceń: odkupu jednostek FI i natychmiastowego zakupu za uzyskaną ze sprzedaży gotówkę jednostek innego FI (należącego do tego samego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych). Proces ten jest szybszy od standardowych dwóch (2 dni zamiast 4) oraz nie powoduje pobrania prowizji odkupowej oraz "podatku Belki". Jest to rozwiązanie idealne w momencie nagłej zmiany trendu, gdy każdy dzień opóźnienia realizacji zlecenia jest bardzo ważny.

W jaki sposób pobierana jest opłata za zarządzanie?

Opłata za zarządzanie jest wliczona w publikowaną codziennie wartość jednostki uczestnictwa. Jest ona zatem dla klienta niewidoczna i nie powoduje żadnych potrąceń w momencie odkupienia jednostek. Technicznie rzecz biorąc, TFI naliczają tę opłatę codziennie wg ustalonego wzoru.

Czy jest określona jakaś minimalna kwota zlecenia?

Tak. Wysokość takiej minimalnej wpłaty jest podana w profilu każdego z funduszy

Czym ryzykuję inwestujac w fundusze?

Inwestycja w fundusze niesie ze sobą różne rodzaje ryzyka, w zależności od klasy funduszu. Najbezpieczniejsze są fundusze rynku pieniężnego oraz fundusze obligacji. Większe ryzyko przejściowych spadków wartości jednostek towarzyszy zaś funduszom zrównoważonym czy akcyjnym.

Jak wybrać odpowiedni dla mnie fundusz?

Najważniejsze kryteria wyboru klas funduszy w jakie chcemy zainwestować pieniądze, to czas oraz cel inwestycji. Konkretny fundusz możemy zaś wybierać, kierując się np. historyczną stopą zwrotu, czy wysokością opłat za zarządzanie.

Czy zyski z inwestycji w fundusze są opodatkowane?

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem - TAK. Płatnikiem podatku jest fundusz i to on potrąca nam należną kwotę w momencie odkupienia jednostek i realizacji zysków. Stopa opodatkowania wynosi obecnie 19%.

Jak długo można inwestować w fundusze?

Czas inwestowania w fundusze jest nieograniczony i zależy jedynie od przyjętej przez Inwestora strategii.

Co to są aktywa Funduszu i z czego się składają?

Aktywa to mienie funduszu inwestycyjnego. Obejmują one środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników oraz papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesione do funduszu przez jego uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

Gdzie znajdują się powierzone przeze mnie pieniądze?

Aktywa są przechowywane w banku depozytariuszu, który kontroluje wykorzystanie środków.

Jak szybko mogę wycofać swoje pieniadze z funduszy?

Fundusze oferują stosunkowo wysoką płynność. Zlecenie odkupienia jednostek jest realizowane dwuetapowo. W pierwszym etapie fundusz otrzymuje informację o dyspozycji klienta i ją przetwarza, natomiast w drugim etapie - wysyła środki na rachunek klienta. Operacja ta może trwać od 2 do 4 dni roboczych. Jest to okres porównywalny z innymi instrumentami rynku kapitałowego.

Czym w praktyce różni się fundusz od lokaty bankowej?

Klienci funduszy inwestycyjnych nie muszą określać horyzontu czasowego swojej inwestycji, czyli mówiąc prościej nie muszą deklarować jak długo zamierzają oszczędzać. Oznacza to, że mogą w każdej chwili wycofać zainwestowane pieniądze nie tracąc wypracowanego zysku. W funduszach inwestycyjnych nie istnieje bowiem pojęcie zerwania lokaty.

Czy pieniądze w funduszu inwestycyjnym są bezpieczne?

Tworzenie Funduszy Inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi odbywa się na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych i wymaga otrzymania stosownych zezwoleń ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, która na bieżąco kontroluje ich działalność. Towarzystwo jest zobligowane do regularnego wysyłania Inwestorom pełnych informacji na temat działalności i kondycji Funduszy, a aktywa przechowuje Bank Depozytariusz, który kontroluje ich prawidłowe wykorzystanie.

Co oznacza metoda "FIFO"?

Metoda FIFO (ang. First In First Out) polega na tym, że jedostki uczestnictwa sprzedawane są przez klienta w takiej samej kolejności, w jakiej wcześniej zostały nabyte. Jeśli Klient dokonał trzech zakupów po 10 jednostek funduszu X np. 1.01 ; 1.02 i 1.03, a następnie w maju chce sprzedać 10 jednostek, to przyjmuje się, że Klient sprzedaje jednostki nabyte najwcześniej, czyli 1 stycznia. Ma to ogromny wpływ przy naliczaniu podatku od zysków kapitałowych.

Jak liczy się podatek od zysków z funduszy?

Najlepiej pokazać to na przykładzie. Klient kupuje 100 jednostek funduszu X po 100 zł. Inwestuje tym samym 10 000 zł. Po pół roku jednostki warte są 110 zł i inwestor postanawia zrealizować 10-procentowy zysk. Ze sprzedaży jednostek powinien otrzymać 11 000 zł. Zysk klienta wynosi zatem 11 000 - 10 000 = 1 000 zł. Od 1000 zł odejmujemy 19% podatku (190 zł). Zatem do kieszeni Klienta trafi 10 810 zł.

Twoje konto

Zaloguj się

Fundusze: top10

  • 7d
  • 14d
  • 1m
  • 2m
  • 3m
  • 6m
  • 1r
© Fundusze24.pl / Wortal Funduszy InwestycyjnychRegulaminReklamaKontaktPolityka prywatności
Profile funduszyWyniki funduszyFundusze akcjiFundusze papierów dłużnychFundusze inwestycji zagranicznychFundusze rynku pieniężnegoFundusze zrównoważoneFundusze stabilnego wzrostuFundusze zamknięteFundusze inneWynajem mieszkań