Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl

Alior i BPH: Minęły dwa lata od fuzji. Na co dziś mogą liczyć klienci? -

2019-03-26 13:19:10

W marcu 2017 Alior Bank przejął klientów Banku BPH, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Klienci otrzymali nowe numery rachunków oraz hasła dostępowe do zaktualizowanego serwisu internetowego, zmianie uległa również taryfa opłat i prowizji. Jak pokazują wyniki finansowe, Alior bank sprawnie uporał się z fuzją, a klienci niemal jej nie odczuli. Czego dotyczyły zmiany i jak zmieniła się sytuacja obu banków na rynku?
 
Fuzja banków Alior i BPH budziła spory niepokój u klientów tej drugiej instytucji. Zgodnie z podawanymi informacjami, przenosiny do nowego systemu informatycznego dotyczyły 2,7 mln klientów Banku BPH, w tym ponad 600 tys. korzystających z bankowości internetowej i mobilnej. Nie obyło się bez problemów – klienci w pierwszych dniach nie umieli zalogować się do kont, odnotowali błędy w wartościach sald czy nawet zdarzały się sytuacje braku zaksięgowania przelewów. O problemach donosiły między innymi serwisy Cashless.pl oraz Bankier.pl. Biorąc pod uwagę, jak duży był to proces, problemy te jednak były marginalne i dotyczyły tylko pojedynczych klientów.
 
– Nad połączeniem pracowało 750 doświadczonych pracowników banku. Pozwoliło to zapewnić sprawne przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu i ograniczyć niedogodności dla klientów – mówi Celina Waleśkiewicz, dyrektor generalny Pionu Fuzji i Kanałów Elektronicznych w Alior Banku. – W ciągu tygodnia po fuzji operacyjnej 252 tys., czyli prawie 100 procent aktywnych klientów wywodzących się z Banku BPH z powodzeniem zalogowało się do systemów bankowości internetowej. Spodziewając się wzmożonego zainteresowania, czterokrotnie zwiększyliśmy liczbę konsultantów obsługujących infolinię. Odpowiedzieli oni na 30 tys. zapytań w ciągu pierwszych dwóch dni po fuzji.
Co się zmieniło dla klientów banku BPH?
 
Dla dawnych klientów Banku BPH fuzja operacyjna oznaczała poważne zmiany. Pierwszą z nich była zmiana numeru rachunków osobistych i firmowych, a także lokat i kredytów. Rachunki otrzymały również nowe nazwy, na przykład wcześniejsze Maksymalne Konto zostało zmienione na Konto Wyższej Jakości, a Dopasowane Konto na Konto Osobiste. Druga zmiana dotyczyła uproszczenia przez Alior oferty BPH, która została zredukowana do kilku zaledwie rachunków.

Wiązało się to nie tylko z zapewnieniem przejrzystości oferty, ale też korzystniejszej taryfy, ponieważ zmiana ta przyniosła wyraźny spadek opłat za prowadzenie konta – wystarczy wspomnieć o najdroższym koncie osobistym, które w BPH kosztowało 19,99 zł miesięcznie, a w Alior już tylko 12 zł. W tym przypadku zmieniła się również kwota minimalna dla miesięcznego wpływu z 7500 zł (BPH) do 2500 zł (Alior).

Obniżki też dotyczyły kont młodzieżowych i studenckich. Trzecia zmiana dotyczyła systemu bankowości elektronicznej oraz rozwiązań technologicznych dotąd zarezerwowanych tylko dla klientów Alior Banku. Klienci BPH zyskali dostęp do nowej platformy bankowej działającej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także do płatności Android Pay i Blik. Klienci biznesowi oprócz tego zyskali dostęp do pełnej oferty depozytowo-kredytowej oraz do platformy wymiany walut Autodealing dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 
Klienci Biura Maklerskiego zyskali nowe możliwości i dostęp do wielu nowoczesnych usług, w tym między innymi do usługi doradztwa inwestycyjnego, aplikacji mobilnej Alior Giełda, platformy transakcyjnej Alior Trader umożliwiającej zawieranie transakcji między innymi: na rynku FOREX, kontraktach CFD na indeksy zagraniczne i towary; oraz do oferty ponad 500 funduszy inwestycyjnych otwartych z 18 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, umożliwiających udział w szerokim spektrum inwestycji krajowych, zagranicznych oraz różnych klas aktywów. Warto wymienić również usługę Makler VIP, która obejmuje między innymi indywidualne doradztwo inwestycyjne realizowane przez licencjonowanych maklerów i doradców inwestycyjnych.
 
Dzięki odpowiedniemu przygotowaniom oraz narzędziom klienci nie stracili ważnych danych powiązanych z transakcjami. Logując się do nowych kont, mieli dostęp do takich informacji jak historia operacji z ostatnich 15 miesięcy, wyciągi, przelewy i odbiorcy zdefiniowani. Aktywne były również wcześniej zdefiniowane zlecenia stałe, polecenia zapłaty i doładowania cykliczne.
 
Bank BPH nie obsługuje nowych klientów
 
Bank BPH SA wcześniej był bankiem uniwersalnym, teraz jest ogólnopolskim bankiem hipotecznym. Powstał pod nazwą Bank Przemysłowo-Handlowy z siedzibą w Krakowie w 1989 roku jako bank państwowy w formie spółki akcyjnej na skutek wydzielenia ze struktur NBP. Następnie przeszedł prywatyzację i od stycznia 1995 jego akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a walory banku w postaci Globalnych Kwitów Depozytowych były również przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2001 roku do końca 2010 r.
 
Obecnie Bank BPH jest częścią Grupy General Electric (100% udziałów), jednej z największych korporacji na świecie. Do grupy kapitałowej należą: BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.
 
4 listopada 2016 r. dokonał się podział Banku BPH. Od tej pory obsługuje wyłącznie klientów indywidualnych spłacających kredyty hipoteczne, a pozostałe produkty zostały przeniesione do Alior Banku. Co ważne, bank nie oferuje już usług dla nowych klientów – zajmuje się wyłącznie obsługą oferowanych do dnia 4 listopada 2016 r. kredytów hipotecznych. 20 grudnia 2016 r. wszystkie akcje Banku BPH zostały wyłączone z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.
 
Aktywny jest nadal system bankowości internetowej. Pod adresem https://www.bph.pl/pl/ można sprawdzić aktualne zadłużenie, historię spłat oraz wysokość miesięcznej raty kredytu. Dostępne funkcje są takie same jak w poprzednim systemie Sez@m.
 
Na tej samej stronie można sprawdzić aktualne kursy walut, tabelę opłat i prowizji. Ponadto dostępne są wzory niezbędnych dokumentów jak tych wymaganych do wniosku o zmianę warunków kredytu.
 
Przejęcie BPH przez Alior przyniosło oczekiwane rezultaty
 
Niezwykle efektywne – o czym świadczą wyniki finansowe – zakończenie włączenia wydzielonej części BPH miało wpływ na samą sytuację Alior Banku na rynku. Bank awansował z 9 na 8 miejsce pod względem wielkości aktywów na rynku bankowym w Polsce.
 
Proces łączenia obu banków został zakończony w 2018 r., czyli o rok wcześniej niż zakładano, co przełożyło się na pozycję banku. – Wiele transakcji fuzji i przejęć kończy się niepowodzeniem. Jednak w naszej transakcji poziom synergii przekroczył pierwotne założenia, a koszty integracji okazały się radykalnie niższe, niż zakładano – powiedział wiceprezes Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku.
 
Wiceprezes zwrócił też uwagę, że z kwartału na kwartał poprawiła się efektywność kosztowa Alior Banku. W pierwszym półroczu 2016 r. współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 44,4 proc. wobec 55,9 proc. rok wcześniej. Docelowo zarząd chce osiągnąć poziom 39 proc.
 
Katarzyna Sułkowska, prezes Alior Banku, podczas rozmowy z serwisem Money.pl podkreśliła, że można spodziewać się stabilizacji kosztów. – Z jednej strony mamy synergie wynikające z połączenia z BPH, ale z drugiej mamy bardzo duże projekty transformacyjne. Te koszty kwartalnie będę się nierówno rozkładać – powiedziała.
 
Analitycy są zgodni, że nikt tak dobrych wyników się nie spodziewał. Bank zarabia dwa razy więcej niż inne. Wynika to ze sprzedaży głównie pożyczek gotówkowych i z różnic w oprocentowaniu depozytów i kredytów. Alior Bank miał 195,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w drugim kwartale wobec 99,8 mln zł zysku rok wcześniej.
 
Dodajmy, że dzięki integracji systemów BPH i Alior bank uprościł i ujednolicił standardy obsługi klientów, co również miało wpływ na jego obecną sytuację.
10 lat działalności Alior Banku
 
Alior Bank zaczął jako jeden z pierwszych finansowych start-upów, dziś jest dynamicznie rozwijającym się bankiem uniwersalnym, który jednocześnie chce pozostać bankiem tradycyjnym i przyjaznym dla klientów, z drugiej strony sporo inwestuje i wyznacza trendy w usługach finansowych on-line. Mało kto wie, że Alior Bank to polska firma, która jest na rynku od 10 lat. Początki miała trudne, ponieważ jej start przypadł na czasy kryzysu, jednak na tyle zdobyła zaufanie klientów, że dzisiaj jest jedną z najczęściej wybieranych instytucji bankowych.
 
Alior Bank działalność operacyjną rozpoczął 17 listopada 2018 roku. Największym akcjonariuszem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, kontrolowany przez Skarb Państwa, który posiada około 29% akcji (dane 2017 r.). Zgodnie z opublikowanymi raportami finansowymi z usług banku korzysta ponad 4 mln klientów, w tym prawie 190 tys. klientów biznesowych. Na koniec 2016 r. łączna wartość udzielonych kredytów wyniosła 46,3 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów wyniosła 51,4 mld zł. Na koniec 2015 roku bank dysponował ponad 850 placówkami i zatrudniał ponad 6000 pracowników. Ponadto wybrane usługi i produkty Alior Banku są oferowane w 600 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm, oraz w 71 placówkach Tesco.
 
Rok 2018 obfitował dla banku w nagrody. Podczas konkursu EFMA Distribution & Marketing Innovation Awards Alior Bank zdobył złoto w kategorii Offering Innovation za Konto Jakże Osobiste. Zajął też pierwsze miejsca w rankingach Forbesa, zdobywając tytuły: Bank przyjazny firmie oraz Bank rekomendowany firmie. Może poszczycić się również tytułem Przyjaznego banku „Newsweeka”, gdzie w rankingu pokonał konkurencję w dwóch kluczowych dla siebie kategoriach – Bankowość tradycyjna i Bankowość internetowa.
 
Fuzja banków Alior i BPH to jeden z najbardziej efektywnych procesów przejęcia w polskim sektorze bankowym. Została zrealizowana w zaledwie kilka miesięcy, na dodatek zakończono ją przed zakładanym czasu. Migracja zapewniła klientom Banku BPH dostęp do szerokiej sieci placówek i oferty wielu nowych usług i rozwiązań, a Alior Bankowi - polepszenie wyników finansowych.

Alior Bank

Źródła:
 
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/o-banku/polaczenie-z-dzialalnoscia-przejeta-4-listopada-2016/informacje-ogolne.html

https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2017-04-12-alior-bank-zakonczyl-fuzje-z-przejeta-czescia-banku-bph.html

https://www.bph.pl/pl/przydatne-informacje/

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Fuzja-operacyjna-Alior-Banku-i-Banku-BPH-Ida-zmiany-dla-klientow-7493555.html

https://alebank.pl/alior-bank-laczy-sie-z-bph-finalizacja-fuzji-rok-wczesniej-niz-planowano/

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/alior-bank-wyniki-2018-bph,254,0,2413054.html

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/alior-bank-bph-ugoda,12,0,2394380.html

https://prnews.pl/alior-bank-podsumowal-10-dzialalnosci-wyjasnia-dlaczego-logo-znajduje-sie-aniol-skad-wziely-sie-meloniki-oznacza-wyzsza-kultura-438850

https://prnews.pl/fuzja-operacyjna-w-alior-banku-jakie-zmiany-czekaja-klientow- 

© Fundusze24.pl / Wortal Funduszy InwestycyjnychRegulaminReklamaKontaktPolityka prywatności
Profile funduszyWyniki funduszyFundusze akcjiFundusze papierów dłużnychFundusze inwestycji zagranicznychFundusze rynku pieniężnegoFundusze zrównoważoneFundusze stabilnego wzrostuFundusze zamknięteFundusze inneWynajem mieszkań