Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl

IPOPEMA Gotówkowy wśród najlepszych funduszy, które bezpiecznie ochronią kapitał -

2018-10-25 16:08:45

IPOPEMA Gotówkowy został uznany przez ekspertów za jeden z najlepszych funduszy pieniężnych na rynku. Potwierdzają to wyniki funduszu, który w ciągu ostatnich 6 miesięcy zanotował wzrost o 0,87% w porównaniu do średniej dla grupy 0,18%. Obecnie fundusz zarządza aktywami na poziomie przekraczającym 300 mln zł i plasuje się w ścisłej czołówce wśród funduszy rynku pieniężnego w okresie 6 i 12 miesięcy z wynikiem 2,76 proc. (stopa zwrotu za 12M).

Fundusze gotówkowe i pieniężne to w ostatnich miesiącach ulubiona kategoria klientów TFI. Mocny trend napływowy rozpoczął się w listopadzie 2017 roku, gdy trafiło do nich o 1,35 mld zł więcej niż z nich wypłynęło*. Od tego czasu trend ten utrzymuje się, a saldo wpływów do tego rodzaju funduszy jest znacznie wyższe niż dla funduszy dłużnych.     

Istotną cechą funduszu gotówkowego jest niskie ryzyko. Aktywa funduszu lokowane są w denominowane w walucie polskiej instrumenty rynku pieniężnego, obligacje skarbowe oraz depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa.
IPOPEMA Gotówkowy skierowany jest do inwestorów zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorstw o najmniejszej skłonności do ryzyka, oczekujących wysokiej płynności, niskiej zmienności wycen jednostek uczestnictwa oraz rentowności niewiele przekraczających krótkoterminowe depozyty.

- Fundusz pieniężny nie jest wehikułem do zarabiania, lecz ochrony kapitału, umożliwiającym osiągnięcie nieco większych odsetek niż na lokacie, przy zachowaniu płynności – podkreśla Bogusław Stefaniak, zarządzający funduszem.

*Dane za Analizy Online

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powstało w 2007 r. i dziś jest jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Koncentruje się na kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, a także tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej.


© Fundusze24.pl / Wortal Funduszy InwestycyjnychRegulaminReklamaKontaktPolityka prywatności
Profile funduszyWyniki funduszyFundusze akcjiFundusze papierów dłużnychFundusze inwestycji zagranicznychFundusze rynku pieniężnegoFundusze zrównoważoneFundusze stabilnego wzrostuFundusze zamknięteFundusze inneWynajem mieszkań